Recent content by vltk19891

  1. V

    Tìm 1 Ôm đồng hành cung Hà Giang từ m3 tết - nhóm đã có 3 người

    Nhóm mình dự định đi Hà Giang từ tối m2 lên xe giường nằm lên HG rồi thuê xe máy chạy - tối m5 lên xe về - sáng m6 có mặt ở HN - hiện nay cần thêm 1 ôm đi cùng mình :D vậy ở HN có bạn nữ nào tết rảnh mà muốn đi HG thì vào cùng nhóm cho vui nhé https://www.facebook.com/trannam89 zalo : 0936685359