What's new

vnvirus

Birthday
29-08-1974 (Age: 48)

Chữ ký

Đi không đổi họ, đứng không đổi tên, nhưng...ngồi phải đổi ghế :)).. nếu không tăm đâm vào ..*ít..:LL

Following

Người theo dõi bạn

Top