xaquehuong

Chữ ký

Sống thì phải làm điều gì đó để nhớ, để còn kể cho con, cho cháu nó nghe, để ngậm cười để nhắm mắt. !!

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.