What's new

Recent content by yancat1vn

  1. yancat1vn

    [Đã chốt đoàn] Du lịch tự túc Australia - tìm bạn đồng hành.

    Mình cũng đi vào cuối tháng 11, nếu được tụi mình lập group cho dễ trao đổi hơn nhé zalo mình o945. 358. 8 ba 8
  2. yancat1vn

    Tìm bạn đồng hành roadtrip AUSTRALIA cuối năm 2018 đầu 2019

    Mình đã có visa. Cần kiếm bạn đi chung vào cuối tháng 11/2018.. cho mình join với nhé
Top