young_eagle

Bóng e cô độc hắt lên từng vệt nắng :(

http://www.facebook.com/Daibangnon

Nụ cười ko chứa muộn fiền.
Birthday
December 14
Location
Được An yên _ ngày ko bão tố.

Chữ ký

Xấu tự nhiên, điên fong cák:D :gun
Một cánh chim cô đơn nhưng tự do & ngang tàng :(

Người theo dõi bạn