Yurimactavic

Sống nội tâm - mê ngoại hình. Coi trọng tinh thần - đam mê vật chất với lối sống cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Mạnh mẽ nhưng vẫn thanh tao

đi càng xa càng thích
Location
A, A

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.