What's new

zaitrigiaitri's latest activity

  • Z
    zaitrigiaitri reacted to kakabui's post in the thread Dalat trong tôi with Like Like.
    Thật ra như bạn viết , Dalat không có gì để bán cho du khách ngoài khí hậu và cảnh quang, thế mà bây giờ họ còn muốn xóa đi bằng cách...
  • Z
    zaitrigiaitri replied to the thread Dalat trong tôi.
    Em thế hệ 8X, lần đầu đi Đà Lạt lúc lớp 4 đến hồ Xuân Hương thấy bà con câu tôm bằng khoai lang nhớ đến giờ, nhớ su hsu xào ngon ơi là...
Top