What's new

Recent content by zaizaig10

  1. Z

    [Hỏi đáp] Xuyên việt không mất đồng nào

    Ước mơ của mình và bạn gái.đi xuyên việt bằng xe máy.chỉ mang vài triệu dự phòng. còn đâu là vừa đi vừa kiếm tiền, Bọn mình tính bán đĩa dạy làm giàu.đĩa cd.gồm những cuốn sách làm.cho các trường học cấp 1,2,3. cho nơi đông người.đi một tháng.có thể đi một vòng saigon lên miền bắc.mọi người xem...
  2. Z

    [Hỏi đáp] 15 triệu có đủ phượt 1 tháng ?

    15 triệu có đủ phượt 1 tháng đi từ bmt đến sapa không các bạn.mình và bạn gái đi xe vespa cổ ?.kinh nghiệm không có, tiền chỉ có chừng đó, nào là hư xe, ngủ ngĩ.Biết bao nhiêu tinh huống àm chưa biết gì.có ai đó cho mình biết cần bao nhiêu tiền và kinh nghiệm ntn không.cảm ơn nhiều mình tên Duy...
Top