What's new

Search results

  1. S

    [Hỏi đáp] Thông tin du lịch Tuscany

    Chào mọi người Tháng 9 tới em có sang Ý du lịch, dự định ở lại Florence vài ngày. Kinh nghiệm du lịch Florence thì em cũng thấy mọi người có nhắc đến. Nhưng ngoài ra em muốn hỏi thêm về kinh nghiệm tham quan mấy cái cánh đồng rượu vang ở vùng này (Chianti, Montalcino.......). Em đi 1 mình thôi...
Top