What's new

26/ 12/ 2018 - 06/ 01/ 2019

  1. Versace789

    [Đã chốt đoàn] Du lịch tự túc Australia - tìm bạn đồng hành.

    Hi all. Dự là năm nay sẽ phải đến đất nước "chuột túi". Đã có visa rồi, nhưng do công việc còn bộn bề quá nên chưa thể thực hiện được. Nay với quyết tâm "Đã có plan thì phải chiến", tớ lập team này để tập hợp 500 anh chị em cùng sở thích triển khai kế hoạch chinh phục Australia. Thời gian dự...
Top