What's new

bomcuoi

  1. bomcuoi

    Myanmar_Chuyến đi cho nhiếp ảnh - 18 ngày Tết Âm Lịch 2013. Xuất phát trước Tết.

    Myanmar_Chuyến đi cho nhiếp ảnh - [5/2 - 22/2] Tết Âm Lịch 2013 (25 Tết - 13 Tết). Hi all, Tôi thiết kế cung này dự định để độc hành lang thang 04 thành phố lớn của Myanmar. Mục đích của cung này là chụp hình. Tuy nhiên ngồi ngẫm cảnh uống bia một mình giữa đất khách trong cái Tết của mình...
Back
Top