What's new

boudhanath

  1. zuyetawarmatrip

    [Chia sẻ] Trải nghiệm du lịch Kathmandu, Nepal, 10/2017

    Bài này mình viết về Kathmandu trong chuyến đi vào 2 năm trước, nên nếu về mặt thông tin thì có lẽ đã ít nhiều thay đổi so với hiện tại, nhưng mặt trải nghiệm mong là còn đủ vẹn y nguyên như thời đó :D Còn đây là bài trên trang web của mình bằng tiếng Anh :D...
Back
Top