What's new

#burma

  1. haunguyenkt

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Myanmar tháng 12 2018

    Hi, bọn mình định đi Myanmar trong tháng 12 này, dự kiến đi từ 18/12, có thể đi 6 ngày hoặc 5 ngày (ai đi 5 ngày thì bay sau một ngày, chơi ở mandalay chỉ 0.5 ngày). do trong nhóm có vài bạn chưa xin được nghỉ nên chưa chắc chắn đi nên nếu có bạn nào cùng dự định đi thời điểm này thì có thể lập...
  2. T

    Tìm bạn đồng hành đi Myanmar 11/5 - 15/5/2018

    Mình sắp đi Myanmar trong khoảng thời gian từ 11/05-15/05/2018. có nhóm bạn nào đi trong thời gian này không, cho mình tham gia với. mình là Nữ, ở sài gòn.
Top