chiang mai - pai

  1. S

    [Chưa chốt đoàn] Lập đoàn khám phá Chiang Mai (30/1-4/2/2020)

    Dịp Tết nghe đồn có hoa đào ở Chiang Mai nên mình muốn lập team đi khám Chiang Mai và các điểm lân cận nhé. Vé mình đã mua rồi với giá khá ổn (3.700k) và mình ở Sài Gòn nha.
  2. N

    Thailand: BKK-Chiang Mai-Pai++ (18-23/07/2014): Nơi bạn ca ngợi và tôi muốn đến!!!

    Thailand: BKK-Chiang Mai-Pai++ (18-23/07/2014): Nơi bạn ca ngợi và tôi muốn đến!!! Nhân dịp các hãng máy bay đang la liệt vé rẻ, nhân dịp vé rẻ mua từ năm ngoái... năm nay đến hạn dùng... Mình hiện nay có 2 người: 1 Nữ (là mình) và 1 em (rai đẹp :D), muốn rủ thêm 2-3 bạn nữa có hứng thú và có...