What's new

chiềng khương

  1. Ma_quyen

    [Chia sẻ] Đi dọc đầu nguồn sông Mã - Điện Biên Đông - Sông Mã _ Chiềng Khương

    Sông Mã, con sông bắt nguồn từ Việt Nam, chảy qua Lào rồi lại về với biển ở Thanh Hóa. Đã dự định nhiều lần mà lần này mới thực hiện được. 2 anh em 2 xe máy, dự kiến đi dọc sông Mã từ Điện Biên, thăm tháp cổ Mường Luân, Chiềng Sơ, về Sơn La đên nơi sông Mã ra khỏi Việt Nam ở cửa khẩu Chiềng...
Back
Top