What's new

chinh phuc thuc thach

  1. M

    (Minh Nghĩa Bùi ) - Bứt phá chinh phục thử thách - Tôi luôn có anh em bên cạnh

    (Minh Nghĩa Bùi ) - Bứt phá chinh phục thử thách - Tôi luôn có anh em bên cạnh #toibutpha 1. Hà Giang mùa hoa- T10/2014, 1 xế nữ cao chưa đến mét rưỡi, nặng chưa được 40 ký, vậy mà máu me xế cả chặng đường HN - Hà Giang dài gần 1000km trong 3 ngày. Ngày cuối cùng khi đoàn từ Hà Giang về Hà...
Back
Top