What's new

chuột gil

  1. C

    Chuột Gil ___ Tôi Iu Việt Nam

    Một ngày đẹp trời ... Mang cái đơn xin nghỉ vào gặp sếp =>> Sếp ký cái roẹt. Vậy là xong cho cái giai đoạn gọi là chuẩn bị cho chuyến đi. Gom đồ vào balo, chuẩn bị xe cộ e khơi hành cho chuyến đi để đời của mình. Chuyến đi này hiện tại e đã đi được một đoạn đường rồi và vẫn đang đi nên nay lên...
Back
Top