condao

  1. Nartnart2010

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành Côn Đảo ở Sixsense đi VNA từ Cần Thơ 2N1Đ

    Tình hình là mình muốn đi Côn Đảo vì hiện tại thấy ivivu đang có deal ngon ở Sixsense 1 đêm Chủ yếu mình muốn đi viếng mộ chị Sáu và nghỉ dưỡng một đêm cho biết mùi vị Sixsense nhưng chưa tìm được bạn Dự kiến thời gian đi trong tháng 5, bay VNA từ Cần Thơ. Mình là nữ, bạn nào hứng thú có dự...