What's new

daocheng

  1. P

    CON ĐƯỜNG MÙA THU (VÂN NAM - TỨ XUYÊN) từ 3/11 - 16/11/2017.

    "]HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT PHẬT: VÂN NAM – TỨ XUYÊN ( Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila - Đạo Thành - Yading - Nhã Giang - Tu viện Lhagang - Khang Định)[/SIZE] Bọn tớ dự định đặt dấu chân lên con đường mua thu huyền thoại Vân Nam - Tứ Xuyên: • Thời gian: 3/11-16/11 • Số lượng: 6 pax cứng (full 10 pax càng...
  2. V

    [Chia sẻ] Con đường mùa thu Đạo Thành - Tân Đô Kiều - Bát Mỹ - Tagong - Danba - Hailuogou

    Con đường mùa thu Đạo Thành - Tân Đô Kiều - Bát Mỹ - Tagong - Danba - Hailuogou Tháng 10 khi mùa thu nhuốm vàng bắc bán cầu thì cũng là lúc đoàn tôi lại lên đường. Sau hơn một năm ấp ủ và tìm hiểu các nguồn thông tin, đoàn quyết định chọn Miền Viễn Tây Tứ Xuyên làm địa điểm khám phá năm nay...
Back
Top