dép

  1. N

    [Chia sẻ] Pháp - Thuỵ Sĩ - Hi Lạp// mỗi nơi một vẻ

    Chào cả nhà, Nửa năm trước lên Phuot.vn tham khảo muốn nát cả trang web, đọc từng bài review của các đồng chí đi trekking Thuỵ Sĩ để lên kế hoạch làm một chuyến. Đi về là định viết report liền nhưng do bận công việc quá nên dời hoài và dời đến hôm nay luôn. Do mình sử dụng nhiều thông tin của...