What's new

dịch vụ thuê xe đi bạc liêu

  1. giathuexe3mien

    [Thuê, mượn] Bảng Giá Thuê Xe đi Bac Liệu

    Bảng Giá Thuê Xe đi Bac Liệu Sài Gòn - Bạc Liêu (1 chiều) 2.964.000 Sài Gòn - Bạc Liêu (1 ngày) 8h - 20h 3.738.000 Sài Gòn - Bạc Liêu (2 ngày) 8h - 20h 4.538.000 Sài Gòn - Bạc Liêu (3 ngày) 8h - 20h 5.338.000 Xe Sedan 4 chỗ Xe 7 chỗ Kia Sedona Nếu bạn có nhu cầu Thuê xe 7 chỗ đi Bạc...
Top