What's new

diem xua

  1. M

    đến diễm xưa hát và nhớ ! (café “điên ”)

    QUÁN DIỄM XƯA Ở ĐƯỜNG MIMOSA, ĐỊA CHỈ 20 KHE SANH, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT. Ở NHÀ NGHE NHẠC UỐNG CAFÉ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THÍCH BẰNG VÀO MỘT QUÁN CAFÉ VỚI KHÔNG GIAN LẮNG ĐỘNG. NƠI ĐÓ, MÌNH ĐƯỢC NGHE NHỮNG GIỌNG CA KHÔNG CHUYÊN, THÊM CHÚT NGẠI NGÙNG CỦA NGƯỜI KHÔNG QUEN ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG. NƠI ĐÓ, CÓ...
Back
Top