What's new

"đường đời" - phượt và em

  1. Sonvc

    "Đường đời" - Phượt và Em

    Nickname: Sonvc Email: [email protected] Đt: 0949 991 366 Tên bài: "Đường đời" - Phượt và Em --- Thay lời phi lộ: " Bước chân mải miết không dừng Mình ai lặng lẽ trên đường cầu sinh Đen với trắng chưa từng ai biết Dẫu nhọc lòng đâu tiếc thân trai..! Đường quê sải cánh xa mờ Hồn quê vẫn ngọt...
Back
Top