What's new

eo gió

  1. quangvinhidol89

    Quy Nhơn - Tây Sơn: Theo dấu xưa nhà Tây Sơn

    Vốn mê lịch sử thời Tây Sơn nên chuyến đi này ngoài mục đích là nghỉ dưỡng cho tâm hồn, cái thứ hai là lần theo dấu vết xưa của anh em nhà Tây Sơn: thành Hoàng Đế, đàn tế trời Tây Sơn, Tây Sơn thượng đạo… Chuyến đi này không nhằm để phám khá những điểm nổi tiếng ở Bình Định (ngoại trừ một số...
Back
Top