What's new

full227

  1. Zuly Divino

    [Cung TM] Tìm mây Y Tý - tắm lúa Mù Cang 28-30/9

    [ ĐÃ HỦY ] Do vấn đề cá nhân nên mình xin phép hủy cung này đồng thời gửi lời xin lỗi đến 2 bạn đã đặt gạch cung của mình nhé . Xin nhờ các anh MOD xóa hộ em topic này ạ Cung này mình từng đi tháng 6 nhưng k săn được mây Y Tý và chuyến này quyết đi phục hận cung này :D Đường đi đẹp , chỉ có đoạn...
Top