What's new

gpsclub.vn

  1. trantin84

    Bản đồ số Việt Nam cho máy Garmin (phiên bản đang phát triển)

    BẢN ĐỒ SỐ VIỆT NAM SỬ DỤNG TRÊN THIẾT BỊ GARMIN. Download và hổ trợ tại www.GPSclub.vn Cập nhật mới nhất vào 14.07.2011 * Phiên bản ổn định hiện tại: Việt Nam 0.09. Bao gồm file GMAPSUPP.IMG cho thiết bị và file VIETNAM.exe để cài trên PC Garmin MapSource. * Phiên bản cập nhật hiện tại: _...
  2. trantin84

    Garmin GPS - Hướng dẫn sử dụng.

    Garmin GPS, tạm chia làm 3 nhóm: _ Handheld: cầm tay, chuyên dụng. _ Mobile XT: chạy trên PPC, PC, ... _ Nuvi: dòng máy PND chuyên dùng cho car của Garmin. 3 nhóm trên có thể khác biệt về một số tiện ích, nhưng về cơ bản đều của Garmin =)) (j/k). Về cơ bản, đều dùng chung một định dạng bản đồ...
Back
Top