What's new

hy lạp

  1. P

    [Chia sẻ] Chuyện 3 tháng backpack châu Âu

    Hè này mình có chuyến backpack châu Âu trong gần 3 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến gần cuối tháng 8 trong diễn biến là thi thoảng sáng sáng lại được ăn sáng bằng mẩu tin nổ bom, khủng bố ở đâu đâu đó trong lục địa già. 3 bữa nữa chuẩn bị đến Nice thì nghe tin sự cố, vốn định ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 3...
  2. D

    [Chia sẻ] Sông Maritza - Hy Lạp/Thổ Nhĩ Kỳ

    Nhiều người lớn lên ở Việt Nam trong những năm 80-90 có lẽ biết bài hát nhạc Pháp La Maritza (bản tiếng Việt là Dòng sông tuổi thơ/tuổi nhỏ). Bài hát đại ý nói tâm sự của một người nhập cư tại Pháp nhớ về dòng sông quê hương thuở nhỏ. Bản tiếng Pháp có lời mở đầu rất hay: La Maritza c'est ma...
Back
Top