What's new

kính siêu thị phượt

  1. C

    [Cần bán] Kính bảo hộ Honey well - Sperian: Chống bụi tốt nhất cho dân Phượt

    Hiện trên thị trường đang có các dòng kính như: A700, A800, A900,... Đặc điểm dễ nhận thấy ở Kính Bảo hộ Honey Well là trên mỗi túi đựng kính đều có in Tên sản phẩm, mã sản phẩm để tránh nhầm lẫn. - Kính chống bụi Honey Well (Sperian) A700 có 2 màu Đen và Trắng: + A700 trắng: (Sử dụng đi buổi...
Top