What's new

lăng bác

  1. khoihdofficial

    [Chia sẻ] 1 mình lang thang Hà Nội - Quảng trường Ba Đình & Văn Miếu

    1 mình lang thang ở Hà Nội, có lẽ chúng ta không nên bỏ qua địa điểm tham quan có nhiều ý nghĩa lịch sử, là quảng trường Ba Đình và khu di tích Hồ Chí Minh. Nằm trong cùng 1 khuôn viên. Vào thăm lăng Bác, thì mọi thiết bị quay phim, điện tử đều được gửi ở bên ngoài, chúng ta không được mang...
Back
Top