What's new

lăng

  1. G

    [Chia sẻ] Đường đến lăng tẩm 9 vị vua nhà Nguyễn ở Tây Nam thành phố Huế

    Đường đến 9 lăng tẩm 11 vị vua nhà Nguyễn ở Tây Nam thành phố Huế ĐƯỜNG ĐẾN 9 LĂNG TẨM 11 VỊ VUA NHÀ NGUYỄN Ở TÂY NAM THÀNH PHỐ HUẾ I | 9 Lăng tẩm 11 vị vua nhà Nguyễn ở Tây Nam Thành phố Huế Triều Nguyễn có 13 vị vua. Ngoài vua Hàm Nghi và vua Bảo Đại được chôn cất ở Pháp, 11 vị vua còn lại...
Back
Top