What's new

lũng pô

  1. hachi8

    Dòng sông lơ đãng

    Bộ sưu tập về những dòng chảy trong những chuyến hành trình của tôi. Những dòng sông, dòng suối, hồ...hay đơn giản chỉ là những dòng chảy nhỏ - đâu đó trên đường tôi đi. Các dòng chảy mang đến cho chúng ta nước để duy trì sự sống, là những mặt hồ, dòng suối, dòng sông hiền hòa hay những dòng...
  2. H

    Rủ rê Giỗ tổ (Tối 30/3 - 02/4): Lũng pô- Y Tí- Ô Quy Hồ- Mù Cang Chải- Tú lệ.

    Rủ rê Giỗ tổ (Tối 30/3 - 02/4): Lũng pô- Y Tí- Ô Quy Hồ- Mù Cang Chải- Tú lệ. Một lần lên Hà Giang để rồi không thể dừng chân ************************************ Hi all, Mềnh là thành viên mới toe, lần đầu tiên tự phượt (trước có đi nhưng được lo cho từ A-Z), up cái plan lên nhờ các bác góp ý...
Back
Top