What's new

myawaddy

  1. E

    ]Lưu ý] khi đi cửa khẩu đường bộ ở Myanmar.

    Chào mọi người, Mình đi Myanmar qua cửa khẩu đường bộ từ Mae Sot - Thái Lan và gặp rắc rối lớn vì chính sách visa của Myanmar có thay đổi nhưng lại không cập nhật trên Internet. Tụi mình vừa bị mất thời gian lại còn tốn tiền vì điều nay nên mình post những thông tin ở đây để mong bạn nào đó có...
Top