What's new

nhà khoa học

  1. Meddompark

    [Cần bán] Meddom Park - Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong, Hòa Bình)

    CÔNG VIÊN DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM - MEDDOM PARK Địa chỉ: Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (Cách HN khoảng hơn 80km theo hướng quốc lộ 6) - GIÁ TRỊ CỐT LÕI tạo nên sự khác biệt, riêng có của Meddom Park; là khối di sản khổng lồ của các nhà khoa học Việt Nam. Tính đến năm...
Top