What's new

nowruz

  1. DatRua_Siam

    Lập team bay thẳng VN-IRAN đón Tết Nowruz Ba Tư (19/3 - 3/4/2018)

    Nghe tin Air Asia tạm ngừng đường bay KUL-IKA kể từ 22/4 mà lòng đau như cắt :( Bao nhiêu bạn bè than trời vì phải kiếm tả bí lù đường lòng vòng khác để tới được Iran từ Việt Nam với giá cắt cổ mà cũng xót. (NO) Cơ mà ... ... cuối cùng thì ngày ấy cũng đã tới :3 Các mẹ nào còn đang chần chừ...
Back
Top