What's new

phượt tình nguyện

  1. M

    Tuyển xế ôm chương trình: "rộn ràng mùa khai trường” (a lù- y tý- lào cai): 31/8-2/9

    Tuyển gấp 3 xế cứng đi a lù, bát xát, lào cai (30/8-2/9) Hiện chúng mình cần tuyển thêm 3 bạn xế, có khả năng đi đường đèo, núi cung A Lù, Y Tý, Bát Xát, Lào Cai...Ngoài ra bọn mình có kết hợp làm tình nguyện nên cần tuyển các bạn nhiệt tình, trách nhiệm, hòa đồng và ưu tiên có kinh nghiệm tình...
Top