What's new

quacanhuc

  1. W

    Hỏi thông tin về Visa quá cảnh Úc

    Các bạn cho mình hỏi visa quá cảnh Úc. Máy bay của mình quá cảnh ở Brisbane để tiếp nhiên liệu, trong vòng 2 tiếng nên ko cần đổi máy bay và cũng ko đi ra khỏi khu quá cảnh. TH này mình có dc miễn visa quá cảnh không hay công dân VN đều bắt buộc phải xin visa quá cảnh? Do mình đọc thông tin, 1...
Back
Top