What's new

samienhv

  1. S

    Tìm bạn đồng hành Taipei Pháp Rome từ đầu tháng 21/9 đến 1/10/2016

    Mình là Nữ đi 1 mình :D Bạn mình đi học/làm chỉ rãnh bủi tối, ban ngày ko dẫn mình đi tham quan đc :(....Mình muốn tìm bạn đòng hành ;) đi cùng vào những ngày & chặng bên dưới: 21-22-23-24/9 Taipei 25-26-27/9 Paris 28/9 Pisa 29.30/9 - 1/10 Rome (đã visa rồi nhé) Liên hệ Mail...
Back
Top