What's new

săn lúa

  1. P

    [Tuyển Ôm gấp] Hoàng Su Phì - Tây Hà Giang 10/10 - 12/10

    (Lịch trình sơ bộ) Ngày 1 - Thứ sáu ngày 10/10. 18h30 tập trung tại ĐH Quốc Gia, 19h00 xuất phát. Chạy trên QL2C thẳng Tuyên Quang nhận phòng nghỉ. Ngày 2 - Thứ 7 ngày 11/10. Xuất phát đi Hà Giang, Hoàng Su Phì > Xín Mần > Tối ngủ Thu Tà . Trong cả ngày sẽ thăm các cánh đồng ruộng bậc thang tại...
Back
Top