What's new

sangnhat

  1. L

    Thủ tục làm hộ chiếu online đi du lịch sang Nhật

    Hiện nay, ngoài việc làm hộ chiếu trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, người dân còn có thể tiến hành làm hộ chiếu online. Bước 1: Truy cập website Công an các tỉnh (Xem thêm: Website làm hộ chiếu online tại 63 tỉnh thành). Bước 2: Khai Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu Người dân chọn mục "Chọn...
Back
Top