What's new

square

  1. ongtiennho

    [Chia sẻ] Vòng vòng Kathmandu, Nepal - Vừa đi vừa chụp

    Chào cả nhà, số là như thế này... văn mình không giỏi chỉ được cái là hay sai chính tả, nên mình chia sẻ những gì mình trãi nghiệm phượt bằng hình ảnh là chính. Mong sao từ những hình ảnh này giúp mình truyền lửa đến những ai muốn một lần đến Nepal...
Back
Top