What's new

taytang

  1. K

    Kinh nghiệm xin visa Trung Quốc để vào Tây Tạng

    Mình có kế hoạch đi Tây Tang, khi tìm hiểu về việc vào Tây Tang thì cần phải có Visa Trung Quốc. Mình định tự xin Visa Trung Quốc. Tuy nhiên, có một số vướng mắc, mong mọi người có kinh nghiệm vào Tây Tạng chia sẻ. Khi vào Tây Tạng, cần phải đi theo tour, và phải có Visa Trung Quốc, để có Visa...
Top