What's new

thảo cầm viên

  1. khoihdofficial

    [Chia sẻ] Thảo Cầm Viên hơn 150 năm có gì mới không?

    Sở thú - hay Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đây là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giời, được người Pháp xây dựng từ những năm 1864. Hiện nay thì trông đã cũ kỹ, không còn hiện đại nếu so với Safari ở Phú Quốc hay Đại Nam, tuy nhiên sở thú là 1 cái tên thân thuộc, nó gắn bó với tuổi thơ...
Top