What's new

thuê xe 7 cho đi đồng tháp

  1. giathuexe3mien

    [Thuê, mượn] Thuê xe 7 chỗ đi Đồng Tháp Giá Rẻ

    Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đồng Tháp Sài Gòn - Đồng Tháp (1 chiều) 1.634.000 Sài Gòn - Đồng Tháp (2 chiều) (đi về liền) 1.813.000 Sài Gòn - Đồng Tháp (1 ngày) 2.173.000 Sài Gòn - Đồng Tháp (2 ngày) 2.973.000 Sài Gòn - Đồng Tháp (3 ngày) 3.773.000 Xe Sedan 4 chỗ Xe 7 chỗ Kia Sedona...
Top