What's new

tibetan

  1. chuotlang

    [Chia sẻ] North Of Tibetan - Thanh Hải - Cam Túc & Bắc Tứ Xuyên

    Tibetan rộng lắm, nó nằm phủ ngoài vị trí của bản đồ Tibet khá nhiều. Đặc thù là nhũng khu Tự trị của người Tạng ở quanh Tibet có thế thấy nhiều như Bắc Vân Nam, Tây Tứ Xuyên, hay cao hơn nữa là Bắc Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc ... Chuyến đi này Chuotlang (CL) đã hẹn trước nên không thể đi theo...
Back
Top