vé tàu côn đảo

  1. phuongnh470

    [Chia sẻ] REVIEW DU LỊCH CÔN ĐẢO TỰ TÚC

    Phượt Côn Đảo tự túc 𝟏. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐂𝐨̂𝐧 Đ𝐚̉𝐨 - 𝐶𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝐶𝑜̂𝑛 Đ𝑎̉𝑜. - Từ tháng 01- 03 thời điểm nầy nổi bật nhất là mùa “hoa anh đào” và là mùa lá bàng rụng - Từ tháng 03- 06 mùa nầy là mùa biển êm nhất trong năm thích hợp cho khám...