What's new

vietmap x10

  1. F

    [Tin tức] Ra mắt phiên bản VIETMAP X10 cập nhật cho phần mềm dẫn đường trên di động cài Androd

    Ra mắt phiên bản VIETMAP X10 cập nhật cho phần mềm dẫn đường trên di động cài Androd Phần mềm dẫn đường trên di động sử dụng hệ điều hành ANDROID cập nhật trong phiên bản X10 Q1.2013: - Bản đồ Q1.2013 Rel.1 - Nâng cấp phiên bản từ X8A lên X10 (quý khách đã đăng ký quyền sử dụng phiên bản X8A...
Back
Top