What's new

vietnam discovery

  1. B

    Một góc nhỏ hình ảnh Du Lịch Việt Nam

    Một góc nhỏ hình ảnh Du Lịch Việt Nam Em chảo cả nhà! đây là đần đầu em tham gia diễn đàn mặc du` cũng là một dân phượt, discovery nhiều năm rồi!;) Nhìn lại thấy kho hình mình nhiều ảnh đẹp quá, nên quyết định làm 1 cái blog chia sẻ hình ảnh cho ae cũng như người nước ngoài biết thêm chút...
Top