What's new

visa du lịch pháp

  1. K

    Visa Pháp

    Chào mọi người, Tình hình là e đen hơn dự kiến khi apply visa Pháp mà bị fail với ly do sợ ở lại. E nghĩ hồ sơ tất cả đều ổn chỉ có điều e chưa lập gia đình và sang đó du lịch với BF ở bển. E có 3 người quen đợt vừa rồi cũng apply và lấy được visa rất nhanh gọn nên e cũng tự tin là mình cũng vậy...
Back
Top