What's new

visa uk

  1. A

    Visa uk - anh quốc

    Anh chị em nào đã nộp visa UK từ 01/06/2018 đến giờ đã nhận được quyết định cấp visa hoặc từ chối theo loại GENERAL VISITOR vui lòng share tình hình giúp mình là thời gian chờ bao nhiêu ngày và email gửi về từ Ấn Độ hay Bangkok. Case của mình LOẠI visa : FAMILY VISITOR Ngày lấy dấu vân...
  2. S

    Visa UK

    Chào cả nhà. Mình đang băn khoăn về việc xin visa đi Anh mà tìm google mãi chẳng thấy thông tin về trường hợp của mình, nên mình đăng ký để hỏi kinh nghiệm từ phượt nhé. Mình là sinh viên năm cuối, đang đăng ký chương trình tình nguyện đi Anh và đã có thư mời của tổ chức tình nguyện bên ấy. Họ...
Back
Top