What's new

windowsphone

  1. H

    [Hỏi đáp] Sử dụng GPS trên điện thoại Windowsphone

    Tình hình là tôi đang định chuyển qua sử dụng Windowsphone, chưa có kinh nghiệm gì về việc ứng dụng GPS cho nó. Mong các Anh Chị Em, ai có kinh nghiệm gì về vấn đề trên thì chia sẻ, ta cùng sử dụng cho nhuyễn :) Cảm ơn mọi người đã quan tâm, góp ý ! HDN
Back
Top